गरिब परिवार पहिचानका लागि तथ्याङ्क संकलन कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: