FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 05/08/2024 - 08:52

Invitation for Bids (PRM/NCB/W/03/2080/81)

८०/८१ 04/05/2024 - 20:21

Invitation for Bids (2024-01-23)

८०/८१ 01/23/2024 - 19:42

Invitation for Bids (2024-01-14)

८०/८१ 01/14/2024 - 10:28

Invitation for Sealed Quotation

८०/८१ 01/08/2024 - 08:42 PDF icon C__Users_Newlife_Desktop_BAISAK.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को लागि कबाडी मालसामान, जडीबुटी बिक्री वितरण तथा उपयोगमा लाग्‍ने कर संकलन ठेक्का बनदोबस्त सम्बन्धी तेस्रो पटक बोलपत्र आव्हानको सूचना

८०/८१ 01/01/2024 - 08:22

आ.व. २०८०/०८१ को लागि कबाडी मालसामान, जडीबुटी बिक्री वितरण तथा उपयोगमा लाग्‍ने कर संकलन ठेक्का बनदोबस्त सम्बन्धी दोस्रो पटक बोलपत्र आव्हानको सूचना

८०/८१ 12/01/2023 - 11:38

कवाडी करको ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 09/18/2023 - 10:44

आ.व. २०८०/०८१ को लागि जडिबुटी, कवाडी तथा जीवजनतु संकलन ठेक्का बनदोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

८०/८१ 07/14/2023 - 13:11

परवानीपुर गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित गुदरी बजार शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

८०/८१ 07/14/2023 - 13:09

Pages