संक्षिप्त परिचय

हाल नेपालको सबभन्दा सानो गाउँपालिका परवानीपुर गाउँपालिका हो । परवानीपुर गाउँपालिका प्रदेश न.२ को बारा जिल्ला भित्र पर्छ ।जसको क्षेत्रफल १५.४८ वर्ग कि.मि. रहेको छ भने यहाँको जनसंख्या २२,७८७ छ । यहाँ जम्मा ५ वटा वडा छन् जसमा समाबेश गा.बि.सहरु बहुवारी,लिपनीमाल,रामपुर टोकनी एवं बुनियाद रहेका छन् । वडा न. १ बुनियाद जसको क्षेत्रफल ५.४६ कि.मि छ, भने जनसंख्या ५६५१ रहेको छ । त्यस्तै वडा न.२,३,४,५ क्रमशः रामपुर टोकनी,लिपनी माल (३,४),बहुअरी हो । रामपुर टोकानी ,लिपनी माल(२),लिपनी माल(३) र बहुअरीको जनसंख्या र क्षेत्रफल क्रमशः ४२९०,४१७७,३७०४,४९६५ र ३.९७,१.७६,१.५७,२.७२  वर्ग कि.मि रहेको छ ।

     

SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१० चौमासिक बिवरण

परवानीपुर गाउँपालिका जनप्रतिनिधिकारीहरुको विवरणः-

परवानीपुर गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरणः-

SuTRA 2077.078 को योजना तथा कार्यक्रम

Pages