संक्षिप्त परिचय

हाल नेपालको सबभन्दा सानो गाउँपालिका परवानीपुर गाउँपालिका हो । परवानीपुर गाउँपालिका प्रदेश न.२ को बारा जिल्ला भित्र पर्छ ।जसको क्षेत्रफल १५.४८ वर्ग कि.मि. रहेको छ भने यहाँको जनसंख्या २२,७८७ छ । यहाँ जम्मा ५ वटा वडा छन् जसमा समाबेश गा.बि.स.हरु बहुअरी, लिपनीमाल, रामपुर टोकनी र बुनियाद रहेका छन् । वडा न. १ बुनियाद जसको क्षेत्रफल ५.४६ कि.मि छ, भने जनसंख्या ५६५१ रहेको छ । त्यस्तै वडा न.२ रामपुर टोकनी, वडा नं. लिपनीमाल, वडा नं. ४ चैनपुरविर्ता र वडा नं. ५ बहुअरी हो। रामपुर टोकानी (२) , लिपनीमाल (३), चैनपुरविर्ता (४) र बहुअरीको जनसंख्या र क्षेत्रफल क्रमशः ४२९०,४१७७,३७०४,४९६५ र ३.९७,१.७६,१.५७,२.७२  वर्ग कि.मि रहेको छ ।

     

SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१० चौमासिक बिवरण

परवानीपुर गाउँपालिका जनप्रतिनिधिकारीहरुको विवरणः-

परवानीपुर गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरणः-

SuTRA 2077.078 को योजना तथा कार्यक्रम

Pages