संक्षिप्त परिचय

हाल नेपालको सबभन्दा सानो गाउँपालिका परवानीपुर गाउँपालिका हो । परवानीपुर गाउँपालिका प्रदेश न.२ को बारा जिल्ला भित्र पर्दछ, जसको क्षेत्रफल १५.४८ वर्ग कि.मि. रहेको छ भने यहाँको जनसंख्या २२,७८७ रहेको छ। यहाँ जम्मा ५ वटा वडा छन् जसमा समाबेश गा.बि.स.हरु बहुअरी, लिपनीमाल, रामपुर टोकनी र बुनियाद रहेका छन् । 

वडा न. १ - बुनियाद जसको क्षेत्रफल ५.४६ वर्ग कि.मि छ, भने जनसंख्या ५६५१ रहेको छ ।  वडा न.२ रामपुर टोकनी जसको क्षेत्रफल ३.९७ वर्ग कि.मि छ, भने जनसंख्या ४२९० रहेको छ । 

वडा नं.३ लिपनीमाल जसको क्षेत्रफल १.७६ वर्ग कि.मि छ, भने जनसंख्या ४१७७ रहेको छ । वडा नं. ४ चैनपुरविर्ता  जसको क्षेत्रफल १.५७​ वर्ग कि.मि छ, भने जनसंख्या  ३७०४ रहेको छ ।

वडा नं. ५ बहुअरी हो जसको क्षेत्रफल २.७२ वर्ग कि.मि छ, भने जनसंख्या ४९६५  रहेको छ। 

     

प्रयाेगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वाता सम्बन्धमा

याेजना तथा परियाेजना

परवानीपुर गाउंपालिकाका निर्णयहरू

संक्षिप्त परिचय

स्थापना: २०७३
जम्मा वडा: ५
क्षेत्रफल: १५.४८ ( वर्ग कि.मी.)
जनसंख्या: २२,७८७
समावेश गाविसहरू: बहुअरी, लिपनीमाल, रामपुर टोकनी (१,२,४-९) र बुनियाद गा.वि.स.

 

 

 

Pages