संक्षिप्त परिचय

हाल नेपालको सबभन्दा सानो गाउँपालिका परवानीपुर गाउँपालिका हो । परवानीपुर गाउँपालिका प्रदेश न.२ को बारा जिल्ला भित्र पर्दछ, जसको क्षेत्रफल १५.४८ वर्ग कि.मि. रहेको छ भने यहाँको जनसंख्या २२,७८७ रहेको छ। यहाँ जम्मा ५ वटा वडा छन् जसमा समाबेश गा.बि.स.हरु बहुअरी, लिपनीमाल, रामपुर टोकनी र बुनियाद रहेका छन् । 

वडा न. १ - बुनियाद जसको क्षेत्रफल ५.४६ वर्ग कि.मि छ, भने जनसंख्या ५६५१ रहेको छ ।  वडा न.२ रामपुर टोकनी जसको क्षेत्रफल ३.९७ वर्ग कि.मि छ, भने जनसंख्या ४२९० रहेको छ । 

वडा नं.३ लिपनीमाल जसको क्षेत्रफल १.७६ वर्ग कि.मि छ, भने जनसंख्या ४१७७ रहेको छ । वडा नं. ४ चैनपुरविर्ता  जसको क्षेत्रफल १.५७​ वर्ग कि.मि छ, भने जनसंख्या  ३७०४ रहेको छ ।

वडा नं. ५ बहुअरी हो जसको क्षेत्रफल २.७२ वर्ग कि.मि छ, भने जनसंख्या ४९६५  रहेको छ। 

     

जानकारी सम्बन्धमा

छाटाे सुचि प्रकाशन सम्बन्धमा

अाशय -पत्र पुस्तिका

दस्तावेज: 

Pages