संक्षिप्त परिचय

हाल नेपालको सबभन्दा सानो गाउँपालिका परवानीपुर गाउँपालिका हो । परवानीपुर गाउँपालिका प्रदेश न.२ को बारा जिल्ला भित्र पर्छ ।जसको क्षेत्रफल १५.४८ वर्ग कि.मि. रहेको छ भने यहाँको जनसंख्या २२,७८७ छ । यहाँ जम्मा ५ वटा वडा छन् जसमा समाबेश गा.बि.स.हरु बहुअरी, लिपनीमाल, रामपुर टोकनी र बुनियाद रहेका छन् । वडा न. १ बुनियाद जसको क्षेत्रफल ५.४६ कि.मि छ, भने जनसंख्या ५६५१ रहेको छ । त्यस्तै वडा न.२ रामपुर टोकनी, वडा नं. लिपनीमाल, वडा नं. ४ चैनपुरविर्ता र वडा नं. ५ बहुअरी हो। रामपुर टोकानी (२) , लिपनीमाल (३), चैनपुरविर्ता (४) र बहुअरीको जनसंख्या र क्षेत्रफल क्रमशः ४२९०,४१७७,३७०४,४९६५ र ३.९७,१.७६,१.५७,२.७२  वर्ग कि.मि रहेको छ ।

     

संक्षिप्त परिचय

स्थापना: २०७३
जम्मा वडा: ५
क्षेत्रफल: १५.४८ ( वर्ग कि.मी.)
जनसंख्या: २२,७८७
समावेश गाविसहरू: बहुअरी, लिपनीमाल, रामपुर टोकनी (१,२,४-९) र बुनियाद गा.वि.स.

 

 

 

जानकारी सम्बन्धमा

छाटाे सुचि प्रकाशन सम्बन्धमा

Pages