संक्षिप्त परिचय

parwanipur ga.pa image

स्थापना: २०७३
जम्मा वडा: ५
क्षेत्रफल: १५.४८ ( वर्ग कि.मी.)
जनसंख्या: २२,७८७
समावेश गाविसहरू: बहुअरी, लिपनीमाल, रामपुर टोकनी (१,२,४-९) र बुनियाद गा.वि.स.