संक्षिप्त परिचय

हाल नेपालको सबभन्दा सानो गाउँपालिका परवानीपुर गाउँपालिका हो । परवानीपुर गाउँपालिका प्रदेश न.२ को बारा जिल्ला भित्र पर्छ ।जसको क्षेत्रफल १५.४८ वर्ग कि.मि. रहेको छ भने यहाँको जनसंख्या २२,७८७ छ । यहाँ जम्मा ५ वटा वडा छन् जसमा समाबेश गा.बि.सहरु बहुवारी,लिपनीमाल,रामपुर टोकनी एवं बुनियाद रहेका छन् । वडा न. १ बुनियाद जसको क्षेत्रफल ५.४६ कि.मि छ, भने जनसंख्या ५६५१ रहेको छ । त्यस्तै वडा न.२,३,४,५ क्रमशः रामपुर टोकनी,लिपनी माल (३,४),बहुअरी हो । रामपुर टोकानी ,लिपनी माल(२),लिपनी माल(३) र बहुअरीको जनसंख्या र क्षेत्रफल क्रमशः ४२९०,४१७७,३७०४,४९६५ र ३.९७,१.७६,१.५७,२.७२  वर्ग कि.मि रहेको छ ।

     

अाशय -पत्र पुस्तिका

दस्तावेज: 

अाशय पत्र

दस्तावेज: 

Pages