परवानीपुर गाउंपालिका द्वारा अाज मिति २०७४/११/२४ गते अन्तरास्ट्रिय नारी दिवस मानाउदै गरेका केही दृश्यहरू