सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी आव्हानको सूचना !

७७/७८ 10/21/2020 - 15:55

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

७७/७८ 10/20/2020 - 15:55

बोलपत्र आव्हानको सूचना !

७७/७८ 10/12/2020 - 14:10

शिलबन्दी आव्हानको सूचना !

७७/७८ 09/29/2020 - 14:29

शिलबन्दी आव्हानको सूचना !

७७/७८ 09/29/2020 - 14:10

शिलबन्दी आव्हानको सूचना !

७७/७८ 09/29/2020 - 14:05

शिलबन्दी बोलपत्र अव्हानको सुचना

७६/७७ 08/05/2019 - 17:31

ठेक्का सम्बन्धी सुचना।

७५/७६ 07/04/2019 - 17:12 PDF icon परवानीपुर बजार अन्तर्गत रहेको गुदरी बजारको ठेक्का सम्बन्धी सुचना।, PDF icon परवानीपुर बजार अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक शौचालय ठेक्का सम्बन्धी सुचना।

नयाँ हार्डटाेप बाेलपत्र पुस्तिका सम्बन्धि

७५/७६ 05/04/2018 - 12:19 PDF icon document-jeep 123.pdf

हार्डटाेप बाेलपत्र सम्बन्धी पुस्तिका

७५/७६ 04/15/2018 - 12:45 PDF icon Final Tender document-jeep (1).pdf

Pages