परवानीपूर गाउंपालिकाकाे एस.इ.इ मा सफल दलित उम्मेदवारहरू लाइ साइकल बितरण गरीयाे।