व्यक्तिगत घटना दर्ता सामाजिक सुरक्षा वितरण तथा गुनासो दर्ता गर्न वडा स्तरीय दर्ता शिविर संचालनको लागि सेवा प्रदायक छनौट सम्बन्धि दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित !

आर्थिक वर्ष: