हरि नारायण प्रसाद साह

Hari Narayan Prasad  Shah Kanu
ईमेल: 
harishah71@gmail.com
फोन: 
9855037609

हरि नारायण साह कानु 
जन्म मिति :२०२७/०३/२६
शैक्षिक योगता :एम.ए.समाजशास्त्र 
 अनुभव :२० बर्ष(सामाजिक बिकाशको क्षेत्रमा)
बिशेष अनुभव:कृषिबन,बाताबरण,सामाजिक जवाफदेहिता,सामाजिक परिचालन,जलवायु परिबर्तन,सामाजिक परिचालन