FAQs Complain Problems

७७/७८

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना !!!

गाउँपालिका प्रोफाइल

व्यक्तिगत घटना दर्ता सामाजिक सुरक्षा वितरण तथा गुनासो दर्ता गर्न वडा स्तरीय दर्ता शिविर संचालनको लागि सेवा प्रदायक छनौट सम्बन्धि दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित !

Pages