FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारी माग सम्बन्धी सूचना (कृषि स्नातक प्राविधिक-१, वरिष्ठ गाउँ प्रहरी सहायक निरीक्षक-१, गाउँ प्रहरी हवलदार-२,गाउँ प्रहरी जवान-९,गाउँ प्रहरी जवान महिला-३ र कार्यालय सहयोगी-६) साथै पत्रिकामा गाउँ प्रहरी जवान अंकमा ९ र अक्षरमा नौ हुनुपर्ने।

Pages