ग्यालरी

 2075 साल होली को सुभ अवसर मा परवानिपुर गाउपालीका द्वारा जन प्रतिनिधी र कर्मचारीहरु को सामूहिक उपस्थितिमा होली मिलन समारोहको आयोजना गरियो ।

मिति: 03/17/2019 - 14:16
, , , ,

परवानीपुर गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँ सभामा आ.व ०७५/७६ को बजेट ,नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियो ।

मिति: 07/16/2018 - 19:03
दोश्रो गाउँ सभा फोटो १, दोश्रो गाउँ सभा फोटो २ , दोश्रो गाउँ सभा ३ , दोश्रो गाउँ सभा ४, दोश्रो गाउँ सभा ५, दोश्रो गाउँ सभा ७, दोश्रो गाउँ सभा ८ , दोश्रो गाउँ सभा ९

मिति २०७५/०३/०९ गते देखि दोश्रो गाउँ सभाको बैठक प्रारम्भ ।

मिति: 06/24/2018 - 18:45
दोश्रो गाउँसभा , दोश्रो गाउँ सभा.२, दोश्रो गाउसभा.३

Pages